PSPEAP jest stowarzyszeniem otwartym na wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Zrzeszamy szeroko pojęte środowisko administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz ekspertów działających na jej rzecz.

PSPEAP zrzesza przedstawicieli różnych środowisk, branż i zawodów, nie reprezentuje jednak interesów żadnej grupy a doświadczenie Członków pragnie wykorzystać w celu poprawy administracji publicznej w Polsce. Spełnienie tego ambitnego celu wymaga tego, aby wszyscy Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jego Członkowie działają nieodpłatnie.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich członków w celu edukacji i tworzenia merytorycznych analiz, raportów i opinii.


Roczna składka członkowska wynosi 149 zł. 

W celu dołączenia do Stowarzyszenia należy wypełnić formularz zgłoszenia członkostwa.


Uwaga! Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje roczny, bezpłatny Abonament Szkoleniowy, umożliwiający dostęp do ponad 150 webinarów, szkoleń i konferencji prawniczych.


Masz pytania na temat działalności Stowarzyszenia? Napisz do nas: biuro@pspeap.pl lub zadzwoń: 502 342 502.